Fishermen

Fishermen during a resting cloud. / Fujifilm X10